Thuis Senioren Erecode Over Ons Contact
 
  
U bent op pagina: Thuis» Over Ons» Privacy
Ga naar:  Missie  Disclaimer | Privacy Vacatures

Algemeen

De "Thuis In Service" Senioren website is eigendom van "Thuis In Service" Senioren. "Thuis In Service" Senioren heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen "Thuis In Service" Senioren met persoonlijke informatie omgaan. Voor "Thuis In Service" Senioren is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt "Thuis In Service" Senioren zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Alle gegevens die door "Thuis In Service" Senioren worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan "Thuis In Service" Senioren geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan "Thuis In Service" Senioren gegevens vastleggen in een bestand. "Thuis In Service" Senioren gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van diensten en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van "Thuis In Service" Senioren en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als "Thuis In Service" Senioren hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van "Thuis In Service" Senioren besluit zijn gegevens via "Thuis In Service" Senioren aan derden te verstrekken, dan is "Thuis In Service" Senioren op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. "Thuis In Service" Senioren zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In uitzonderingsgevallen deelt "Thuis In Service" Senioren informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk op helpdesk@thuisinservice.nl. Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat "Thuis In Service" Senioren haar dienstverlening verder kan ontwikkelen. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door "Thuis In Service" Senioren is het op maat kunnen leveren van diensten en commerciŽle informatie hieromtrent.

Beveiliging gegevens

"Thuis In Service" Senioren maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.


 
  
Thuis Senioren Erecode Over Ons
 © 2008 by Paximadia - all rights reserved 
  Disclaimer | Privacy |  KvK-nr: 30237492
   
  Valid XHTML 1.0 Transitional Thuis in Service Thuis in Service